Zásady ochrany osobních údajů

Přehled principů a zásad ochrany osobních údajů, informace o tom, jaké osobní údaje na těchto webových stránkách zpracováváme a jaká práva ohledně svých osobních údajů máte

Správce osobních údajů

Provozovatelem těchto webových stránek je parta nadšenců, kteří zatím nevytvořili žádnou společnost, na kterou by byl web vedený. Kdo konkrétně za webem stojí naleznete na stránce o nás.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s vyplněním příslušného formuláře, odběrem newsletterů, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s Nařízením či k plnění zákonných povinností správce.

Cookies

Na těchto webových stránkách používáme soubory cookies. Co to cookies jsou, si můžete přečíst zde. Soubory cookie využíváme pro:

  1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách pro zkvalitnění služeb jako např. zobrazování relevantního obsahu.

Používání souborů cookies můžete vypnout či změnit v nastavení vámi používaného internetového prohlížeče. Upozorňujeme však, že při nepoužívání souborů cookies se může stát, že ne všechny funkce těchto webových stránek budou pro vás funkční a dostupné.

Cookies podle bodů a) a b) můžeme používat na základě našeho oprávněného zájmu, tedy podle čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení. Kromě změny nastavení vašich cookies preferencí můžete také proti jejich zpracování vznést námitku, a to tak, že zašlete e-mail na info@finex.cz. Námitku vyřídíme nejpozději do 30 dní od jejího obdržení.Cookies podle bodu c) zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který je dán na základě nastavení vašeho prohlížeče. Tyto cookies pro marketingové účely zpracováváme nejdéle po dobu 13 měsíců.

Cookies, které potřebujeme pro funkčnost webu, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou. Pokud vznesete námitku proti tomuto typu cookies, nemůžeme v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našeho webu

Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která vás nedokáže identifikovat.

Cookies podle bodu c) zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který je dán na základě nastavení vašeho prohlížeče. Tyto cookies pro marketingové účely zpracováváme nejdéle po dobu 13 měsíců.

Jaká máte práva?

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo pochybnosti ohledně zpracování osobních údajů, můžete nás kontaktovat na této e-mailové adrese: info@tvtelo.cz.

Podle Nařízení máte dále tato práva:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět;
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu;
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů;
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Zpracovatelé

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Mohou jim s tím pomáhat ale také tyto společnosti:

  • poskytovatel služeb Gmail a Google Analytics, společností Google Incorporated, se sídlem na adrese 600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, zásady ochrany osobních údajů této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/privacy,

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.